Skip to main content
  • Română
  • English

Premiul Egalitatea Genurilor

CLUBUL POLITIC AL FEMEILOR 50/50 informează despre proiectul „Premiul pentru Egalitatea Genurilor” (Gender Equality Prize) care va fi acordat formaţiunilor şi personalităţilor politice/publice.
    Prin acordarea acestui premiu dorim să incităm interesul partidelor politice şi a persoanelor publice din Republica Moldova pentru egalitatea genurilor şi să facilităm calea lor către premiul Gender Equality Prize al Consiliului Europei. “Premiului pentru Egalitatea Genurilor” se va acorda în fiecare an începînd cu 2010, pentru recunoaşterea realizărilor şi succeselor obţinute de partidele politice şi de persoanele publice la capitolul încurajarea egalităţii de gen şi promovarea femeilor în funcţii de decizie.
    Premiul se va acorda în conformitate cu Regulamentul „Premiului pentru Egalitatea Genurilor”. Orice organizaţie neguvernamentală, instituţie publică sau persoană fizică este în drept să nominalizeze partide politice sau persoane publice care să participe în concursul pentru desemnarea cîştigătorului „Premiul pentru Egalitatea Genurilor”. Deasemenea, orice partid politic îşi poate înainta propria candidatură la concurs.
    Fiecare participant la concurs va completa un formular de aplicare model, pus la dispoziţia acestuia de către organizatori, în care va descrie în ce mod acţiunile, iniţiativele sau programele desfăşurate de către acesta au îmbunătăţit semnificativ implicarea şi participarea femeilor în activitatea politică/publică.
    Cîştigătorul „Premiului pentru Egalitatea Genurilor” va fi determinat de un juriu independent şi imparţial, alcătuit din trei persoane, doi experţi în domeniul egalităţii genurilor şi o personalitate publică. Componenţa juriului va fi determinată de organizatorii consursului prin tragere la sorţi.
    Trofeul „Egalitatea Genurilor”, care se va acorda cîştigătorului, este o statuie (vedeţi imaginea) autorul căreia este dl Iurie Ambros, designer grafic, Director de creaţie la agenţia „AMBROS”.
    Regulamentul şi formularul de aplicare pentru concursul „Premiului pentru Egalitatea Genurilor” vor fi afişate pe site-ul Clubului Politic al Femeilor – 50/50

www.club50.md.