Skip to main content
  • Română
  • English

Mesajul Preşedintei

     O societate armonioasă, în care domină paritatea de gen, este fundamentată pe principiul egalităţii şi echităţii de gen şi pe parteneriatul dintre femei şi bărbaţi, care se implică activ, conştient şi binevol în diverse activităţi, indiferent de apartenenţa de gen.
Timp de peste 10 ani, Clubul Politic al Femeilor 50/50 a desfăşurat seminare de instruire, traininguri, mese rotunde în scopul promovării şi implicării femeilor în politică. În rezultat, cele mai curajoase femei au devenit membri ai diferitor partide, au devenit primari, consilieri în organele locale, deputate în Parlamentul R. Moldova.
Timp de peste 10 ani, prin omenie, perseverenţă, verticalitate morală, moştenită de la Lidia Istrati, Ecaterina Mardarovici, pledez pentru o schimbare democrată prin participarea mea la viaţa social –politică. Am considerat rostul adevărului o călăuză pe drumul cunoaşterii. Ca profesionistă în educaţie m-am realizat prin discipolii mei, formînd personalităţi de-a lungul anilor, iar formarea mea politică, începînd de la agitatoare, vicepreşedintă al Biroului Electoral, preşedintă al Biroului Electoral, candidată la funcţia de consilier în organele locale, nu s-a limitat doar la R. Moldova – ci şi Ucraina, Macedonia.
Am devenit preşedinta Clubului Politic al Femeilor 50/50, lucru, care mă onorează, dar şi mă obligă, ca împreună cu membrii echipei să schimbăm statutul social şi politic al femeiei, să îmbunătăţim destinul ei.
Suntem multe şi cu un potenţial mare. Împreună vom reuşi. Depinde de noi, de eforturile noastre.
 
 

Silvia Guzun
Preşedintă 2010-2012

 

     Distinse Doamne, dragele mele!
Pe parcursul celor 10 ani de existenţă, Clubul Politic al Femeilor 50/50 a reprezentat pentru femeile din R. Moldova forţa care a stimulat interesul lor pentru tot ce se întâmplă în societate şi a mobilizat partidele politice la o participare activă în viaţa social-politică a ţării. Împreună am reuşit să contribuim la consolidarea societăţii, am eliminat unele stereotipuri demodate, dar încă valabile în Moldova şi am reuşit să realizăm succese remarcabile, precum ar fi numărul de primari femei sau consiliere, alese la toate nivelurile, dar şi deputate în Parlamentul R. Moldova. Indiferent de afinităţile politice, femeile s-au solidarizat, organizând multiple seminare de instruire, acţiuni care au condus la sensibilizarea opiniei publice. Noi am reuşit, în cele din urmă, să demonstrăm că doar împreună putem reuşi să facem lucruri frumoase. Termenul de 10 ani este mare, dar şi foarte mic dacă îl raportăm la problemele nesoluţionate încă în R. Moldova. De aceea cred că este timpul să rămânem şi în continuare împreună.
 
 

Valentina Stratan
Preşedintă 2008-2010

 

Timp de 10 ani, cunosc bucuria de a lucra într-o echipă pasionată de viaţa politică, decisă să contribuie la realizarea unor schimbări în bine în societatea noastră. Acest fapt a făcut posibilă realizarea mai multor proiecte importante. În cadrul acestor activităţi, am cunoscut cele mai puternice şi mai curajoase femei din R. Moldova – femei implicate activ în viaţa publică, membre ale diferitor partide politice, dar şi fără de partid. Le admir pe toate pentru abilităţile cu care reuşesc să lupte în viaţa politică şi profesională, dar şi pentru familiile lor, pentru a fi armonioase. În aceşti 10 ani, am înţeles că e greu să fii om politic, să fii profesionist, dar şi bun familist. E greu, dar e posibil.
Am învăţat multe din experienţa fiecăruia, dar am şi împărtăşit cu generozitate din propria-mi experienţă,  pe care am acumulat-o din 1986 pâna în present - de la agitatoare  în campanii electorale, directoare-executivă al LDCFM,  deputată, membră de partid fără funcţii şi iarăşi vicepreşedintă de partid, până la persoană fără de partid.
Am învăţat că putem fi solidare,  concurente, dar şi partenere. Toate depind de dorinţa noastră.
Mă consider o femeie norocoasă şi asta pentru că am întâlnit mai multe femei care m-au sprijinit la începutul carierei în sfera nonguvernamentală, dar şi ulterior, de fiecare dată când le-am solicitat sprijinul.
Vârsta de 10 ani constituie un prilej pentru a ne face concluzii, dar şi o ocazie să vorbim despre viitor.
 
  Ecaterina Mardarovici
Preşedintă 1999-2008