Skip to main content
  • Română
  • English

Activităţi Realizate

Activităţi/Rezultate/Indicatori
Training-uri pentru diverse categorii de grupuri ţintă
Organizare de seminarii, conferinţe şi alte evenimente
Editare şi diseminare de materiale informative
Campanii de informare în diverse domenii

Proiectul “Promovarea principiului egalităţii genurilor în campania electorală pentru Alegerile Parlamentare 2010” –sustinut de către Fundaţia Est-Europeană, şi-a propus să readucă în atenţia publică importanţa respectării şi promovării drepturilor fundamentale ale omului, în special în ceea ce priveşte şansele egale în participarea politică a femeilor şi bărbaţilor, cît şi atitudinea partidelor politice faţă de prevederile cadrului legislativ naţional, şi a celor statutare, şi a angajamentelor internaţionale asumate. Scopul major al proiectului este de a contribui la democratizarea procesului electoral prin respectarea principiului şanselor egale în alegerile parlamentare din 2010 de către partidele politice pentru includerea dimensiunii de gen în agenda politică a structurilor politice alese.
Pentru a realiza acest demers, am întreprins următoarele acţiuni:

1.  Monitorizarea şi evaluarea alegrilor parlamentare din 2010 prin prisma dimensiunii de gen.

2.  Încurajarea partidelor politice care au promovat dimensiunea de gen în platformele/programele electorale precum şi cel mai mare număr de femei pe listele electorale dar nu mai puţin de 25% şi obligatoriu cel puţin o femeie în fiecare 10 persoane de pe listă, prin acordarea Premiului pentru Egalitatea Genurilor. Raportul il gasiti aici

Proiectul “Femeile Pot Reuşi – Participarea Echilibrată la Luarea Deciziilor” (2009-2010) – obiectivul general al proiectului este încurajarea femeilor să participe la procesul de luare a deciziilor de toate nivelele, sporirea numărului de femei active în viaţa publică şi politică şi cultivarea ambiţiei la femei de a candida la Alegerile Locale din 2011, precum şi consolidarea capacităţilor, cunoştinţelor şi solidarităţii femeilor în scopul includerii problematicii de gen în agendele consiliilor locale/raionale şi în agendele partidelor politice.  Activităţile realizate/planificate: 1. Seminar Formare de Formatori; 2. Seminare locale în 25 de raioane ale ţării; 3. Campania Naţională “Oportunităţi Egale – Participarea Echilibrată a Femeilor şi Bărbaţilor la Luarea Deciziilor” - Mese rotunde în 30 de raioane; 4. Campania Naţională “Femeile Pot Reuşi – Candidează! Fii tu SCHIMBAREA!” în toată ţara; 5. Seminar de Evaluare. Raportul Nr. 1.1; Raportul Nr. 1.2.

Proiectul “Femeile Pot Reuşi – Alegeri Parlamentare 2009” – au fost organizate 5 seminare pentru partidele politice parlamentare, 7 seminare locale şi Campania/acţiuni în 8 raioane ale Moldovei “Cunoaşte-ţi drepturile şi informează-i şi pe alţii!”  Raportul Nr. 2.

Proiectul “Femeile Pot Reuşi – Alegeri Locale 2007” – 12 seminare pentru femeile consilieri locali şi raionali şi femeile primari; campania naţională “Şanse Egale pentru Femei”. Raportul Nr. 3.

Proiectul “Femeile Pot Reuşi – Acţiuni Locale” (2005 – 2006) – 5 seminare pentru Partidele Politice Parlamentare şi unul pentru Partidul extra-parlamentar; 25 seminare locale în cadrul cărora au fost instruite peste 600 de femei; 25 de acţiuni locale ca activitate ulterioară seminarelor (mese rotunde, dezbateri publice etc). Raportul Nr. 4.

Conferinţă Naţională „Promovarea şi asigurarea drepturilor politice ale femeilor în Moldova – realizări, provocări şi perspective” – 15 ani de la proclamarea independenţei.

Proiectul “Femeile Rome Pot Reuşi” (2005 – 2006) – 130 de femei rome au participat la 7 seminare locale.

Proiectul “Femeile Pot Reuşi III” (mai-decembrie 2003) 6 seminare locale, Campania Naţională în vederea promovării şi mediatizării principiilor Egalităţii Genurilor şi abordarea situaţiei copiilor, a căror părinţi sunt plecaţi în afara republicii.

Proiectul “Femeile Pot Reuşi II” (ianuarie 2003 – iunie 2003) – au fost instruite 26 de formatoare naţionale şi 333 de femei în problemele de gen şi participarea femeilor în viaţa publică şi politică.

Proiectul "Alianţa Femeilor-Primari" (2002–2004) – valorificarea abilităţilor de lider ale femeilor-primar în construirea parteneriatelor şi cooperării regionale şi internaţionale, precum şi a echilibrului din punct de vedere al egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Proiectul “Femeile Pot Reuşi I” (2001-2002) - 15 seminare locale în cadrul cărora au fost instruite 370 de femei, viitoare candidate reprezentante  de la 15 Partide  politice, sindicate, ONG şi mass-media independente.

Conferinţa Naţională “Zece Ani de Independenţă” – organizată de către Clubul Politic al Femeilor 50/50, cu participarea ex-deputatelor din ultimul Soviet Suprem şi din parlamentele de pînă în 2001.